Πληροφορίες

Κατηγορία όπου μπαίνουν γενικά όπως προσβασιμότητα, ομάδα, όροι χρήσης, κ.λ.π.

13/09/2017

Όροι χρήσης

O ιστότοπος www.e-kepa.gr αποτελεί την κεντρική σελίδα οδηγό (home site) των διαδικτυακών τόπων (microsites) των ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ με τρόπο απολύτως διακριτό. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει υποχρέωση τόσο για το κεντρικό (www.e-kepa.gr) όσο και για τους επιμέρους διαδικτυακούς τόπους των ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ να τηρεί το νομικό πλαίσιο και του κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου καθώς και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη κακόβουλη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου τους, καθώς και των υπηρεσιών τους . Σε καθ’ έναν από τους διαδικτυακούς τόπους των ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ υπάρχει συγκεκριμένα πεδίο ανάλυσης των όρων χρήσης τους.
08/10/2017

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Συντονιστής και υπεύθυνος επικοινωνίας του κεντρικού διαδικτυακού τόπου www.e-kepa.gr είναι ο κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος (2310-480.000/εσ.134 , tsitsopoulos(a)e-kepa.gr). Για κάθε επιμέρους διαδικτυακό τόπο (microsites) των ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ επίσης έχουν οριστεί αντίστοιχοι υπεύθυνοι επικοινωνίας.
08/10/2017

Aνακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.e-kepa.gr συμπεριλαμβανομένων των microsites που αφορούν στους φορείς ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ και του συνόλου των κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, λογοτύπων τους αποτελούν πνευματικής του ιδιοκτησία και κανένα εξ’ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικώς αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης, εμπορικής εκμετάλλευσης, χρήσης από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση  η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο απαιτεί σχετική έγκριση. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου www.e-kepa.gr, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  των ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Οι ΚΕΠΑ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ΑΝΕΜ διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με […]
08/10/2017

Προσβασιμότητα

Η κεντρική διαδικτυακή πύλη www.e-kepa.gr έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα World Wide Web Consortium και ορίζονται μέσω του Web Accessibility Initiative στη διεύθυνση www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ ΠροτεραιότητεςΚάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα. «Προτεραιότητα  1» Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό. «Προτεραιότητα  2» Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό […]