Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία νέα

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Β' Κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
24/07/2017

Από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκαν στις 24/7/2016 ανακοινώθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Β' Κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Eνημερωτικό βίντεο για τη Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
23/07/2017

Η ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ προχώρησε στη δημιουργία ενημερωτικού video με τον τίτλο ''Επιχείρηση αυτό που σπούδασες'' για τη Δράση«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
4η Τροποποίηση του Οδηγού πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
14/07/2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης , υπέγραψε στις 14/7/2017 την απόφαση  4ης Τροποποίησης του Οδηγού πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020(Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 14/7/2017)

περισσότερα
Αποδοχή του Πρακτικού 17/28.06.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
12/07/2017

H Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 11/7/2017 την αποδοχή του Πρακτικού 17/28.06.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Απόφαση αποδοχής του υπ.΄ αριθμ. 66/23-3-2017 πρακτικού, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013»
11/07/2017

O Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Ζαφείρης υπέγραψε στις 7/7/2017 την απόφαση αποδοχής του υπ'. αριθμ. 66/23-3-2017 πρακτικού, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
08/07/2017

Η Aναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α.Χαρίτσης υπέγραψε στις 6/7/2017 την όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα

Aπόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στoν Α' κύκλο της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ , ΕΣΠΑ 2014-2020
08/07/2017

Η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 7/7/2017 την  Aπόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και τον Κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

περισσότερα
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Α Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020- Νέες εντάξεις Δικαιούχων
08/07/2017

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 6/7/2017 την απόφαση για την επιπλέον ένταξη 673 πράξεων με συνολική Δημόσια Δαπάνη 34.217.977,45€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Α' κύκλου της Δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr. για αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ
05/07/2017

Τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία απο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο διαδικτυακός τόπος ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr. που παρέχει σε καθημερινή βάση μέσα από διαδραστικούς χάρτες, καταλόγους έργων και στατιστικές αναλύσεις αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Αναπτύχθηκε  με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

περισσότερα
Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 1ης περιόδου του Β' κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
05/07/2017

Ξεκινάει, σήμερα, Τετάρτη 05.07.2017 η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 09.08.2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

περισσότερα
Δυναμικό το ενδιαφέρον των εξαγωγέων για το Export Summit V του ΣΕΒΕ. Η υψηλή προστιθέμενη αξία βασικός πυλώνας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
20/06/2017

Μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών αναδείχθηκε το συνέδριο EXPORT SUMMIT V του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα από 1300 άτομα παρακολούθησαν δια ζώσης αλλά και μέσω livestreaming τις εργασίες του συνεδρίου, ενώ το «παρών» έδωσαν επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, ανώτατοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και ακαδημαϊκοί σε ένα συνέδριο που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη τη διάρκειά του.

περισσότερα
Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
18/06/2017

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και της συνεχούς αναβάθμισης των λειιτουργιών της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, ως φορέας διαχείρισης προγραμμάτων, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με αφορμή τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη συμμετοχή της στη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ (ΕΦ ΕΠΑνΕΚ), εγκατέστησε σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο πιστοποιήθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.  

περισσότερα
First Previous  Εμφάνισε 1 από 170 σελίδες   Next Last
επιστροφή