Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020
15/09/2017

Με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση, δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
15/09/2017

Με απόφαση της Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ κας. Ε. Φωτονιάτας,  δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

περισσότερα
Ανακοίνωση ΕΦΕΠΑΕ για την υποβολή των φυσικών φακέλων στην Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
13/09/2017

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3995/974/Β2/08-08-2017 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στη παρούσα δράση, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VI της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

 

περισσότερα
Eκδήλωση για καινοτόμες χρηματοδοτήσεις και επιχειρηματικούς αγγέλους στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ με την υποστήριξη του ΚΕΠΑ
12/09/2017

Οι Διοικήσεις της Ομοσπονδίας Εμπορίου – Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος – Κ.Ε.Ε.Ε., και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. με την υποστήριξη του ΚΕΠΑ και των Κέντρων ''microSTARS'' διοργανώνουν στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 20:00 – 21:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Λεωφόρος Στρατού 3, Θεσσαλονίκη). διαδραστικό workshop με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ».

 

 
περισσότερα
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
12/09/2017

Απο την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απεστάλη την Τρίτη 12/9/2017 επιστολή ενημέρωσης στους Δυνητικούς Δικαιούχους του προσωρινού καταλόγου (δημοσιεύση στις 8/9/2017) της  Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 στις εν λόγω Περιφέρειες, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη στη Δράση.

περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
12/09/2017

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κας Ε. Φωτονιάτας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

περισσότερα
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Α' κύκλος) στο ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020
09/09/2017

H Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε.Φωτονιάτα , υπέγραψε την Παρασκευή 8/9/2017 την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Α' κύκλος) στο ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με την οποία εντάσσονται οριστική στη Δράση επιπλέον 441 έργα Δυνητικών Δικαιούχων με δημόσια δαπάνη 45.509.697,38€.

 

περισσότερα
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020
08/09/2017

H Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα. υπέγραψε στις 8/9/2017 την απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των Δυνητικών Δικαιούχων και τον κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020
08/09/2017

Η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε.Φωτονιάτα υπέγραψε την Παρασκευή 8/9/2017 την απόφαση ένταξης 29 Πράξεων (έργα δικαιούχων) στο πλαίσιο του Α΄κύκλου της πρόσκλησης ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.538.555,53€.

περισσότερα
Aπόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση Ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Α' κύκλος /Τροποποίηση απόφασης ένταξης
08/09/2017

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 8/9/2017 την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/17-7-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α΄κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Eνημέρωση για το ΕΣΠΑ και το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ -Ανακοίνωση της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ
08/09/2017

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι θα συμμετάσχει στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2017η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 – 17/09/17 (πληροφορίες για την έκθεση: http://tif.helexpo.gr/ ). Πιο αναλυτικά,  στελέχη της Υπηρεσίας θα βρίσκονται στο περίπτερο 15 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, στο Stand 30 προκειμένου να παρέχουν  ενημέρωση στο κοινό  συνολικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020), για τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις του καθώς και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που το πρόγραμμα παρέχει προς τις νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

περισσότερα
Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-Α’ κύκλος», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
08/09/2017

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με σημερινή της επιστολή υπενθυμίζει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ''Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στον Οδηγό της Πρόσκλησης (8η τροποποίηση) είναι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

περισσότερα