Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ σε σειρά συναντήσεων στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου ''Design4Innovation'' 13/11/2017

Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ σε σειρά συναντήσεων στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου ''Design4Innovation''

Στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Design4Innovation στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλους επτά φορείς του εξωτερικού, πραγματοποίησαν μια σειρά συναντήσεων στην Αθήνα, στις 16 Οκτωβρίου 2017.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η ενημέρωση των συνεργαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών για την πορεία υλοποίησης του έργου. Τα στελέχη του ΚΕΠΑ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, διαπιστώθηκε η θέληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων  να στηρίξουν τις προσπάθειες του ΚΕΠΑ για την ανάπτυξη προγράμματος προώθησης του Design και ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω αυτού. Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκε να αναζητηθεί η καταλληλότερη διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, στα επόμενα στάδια υλοποίησής του.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συλλέχθηκε χρήσιμο υλικό αναφορικά με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Σχεδιασμού στην Ελλάδα (Design Action Plan), το οποίο θα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω μιας πιο στρατηγικής χρήσης του Design (Σχεδιασμού).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Ακουλουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter.

Εγγραφείτε στην ομάδα στο LinkedIn.

επιστροφή