Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Συμμετοχή σε σύντομη έρευνα αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 13/10/2017

Συμμετοχή σε σύντομη έρευνα αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), για βελτίωση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος και του ρόλου της Πολιτικής Συνοχής,  η ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΜ καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να λάβει μέρος σε μια σύντομη σχετική έρευνα.

Συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο

Πηγη : www.antagonistikotita.gr

επιστροφή