Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου στη Δράση Ενίσχυσης της Αυταποασχόλησης Πτυχιούχων-Α' κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 17/08/2017

Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου στη Δράση Ενίσχυσης της Αυταποασχόλησης Πτυχιούχων-Α' κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Απο την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απεστάλη την Πέμπτη 17/8/2017 επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων των εν λόγω Περιφερειών του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου στη Δράση ''Ενίσχυση της Αυταποασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

..zip..Δικαιολογητικά (αρχείο σε zip μορφή)

επιστροφή