Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ 18/05/2017

Αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

Στις 18/5/2017 εκδόθηκαν οι αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα προγράμματα ''''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών''. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' και ''"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, που διαχειρίζεται ως ΕΦΔ ο ΕΦΕΠΑΕ.

Αναλυτικότερα :

..pdf..18-05-2017 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 14/16 -03-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 18/5/2017).

..pdf..18-5-2017 Αποδοχή του Πρακτικού Νο 29/16-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 18/5/2017).

 

επιστροφή