Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' και ''Ενδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 16/05/2017

Αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' και ''Ενδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

O Γ.Γ.Βιομηχανίας κ. Ε. Ζαφείρης, υπέγραψε στις 15/5/2017 τις αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών 29/30-3-2017 του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' και 8/14-3-2017 του προγράμματος ''Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

..pdf..15-5-2017 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικού 29/30-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφησης& ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15-5-2017).

..pdf..15-5-2017 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 8/14-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Ενδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 15/5/2017).

επιστροφή