Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014-2020. 27/04/2017

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την Πέμτπη 27/4/2017  την απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27-4-2017)

Νέα ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 15 Ιουνίου 2017.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, θα ενημερώσει άμεσα με σχετική ενημερωτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), τους εν δυνάμει Δικαιούχους που έχουν προενταχθεί στις εν λόγω Περιφέρειες στη συγκεριμένη Δράση.

..pdf..Απόφαση παράτασης

επιστροφή