Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 03/04/2017

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοσιεύτηκε στις 29/3/2017 η υπ' αριθμ' Α.Π. 1465/200/Α2/22-3-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ε. Φωτονιάτα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 22/3/2017/Εκδοση ΦΕΚ 29/3/2017/Ανάρτηση στη ''Διαύγεια'' 29/3/2017).

Απόφαση & ΦΕΚ

επιστροφή