Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Nεοφυής Επιχειρηματικότητα'' στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 15/02/2017

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Nεοφυής Επιχειρηματικότητα'' στο πλαίσιο του  ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν έως τις 28/4/2017 οι Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος των εν λόγω Περιφερειών προκειμένου να ενταχθούν οριστικά στους Δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θα αποσταλεί σχετική επιστολή σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

..zip..Δικαιολογητικά (αρχεία pdf σε μορφή zip)

επιστροφή