Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Έκδοση Απόφασης Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 13/02/2017

Έκδοση Απόφασης Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 13/2/2017 την απόφαση  Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 13/2/2017).

Η απόφαση, μεταξύ των άλλων αναφέρει  ότι:

α) Για την οριστική τους ένταξη, οι προσωρινοί Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙV της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

β) Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά οριστική απόφαση ένταξης/απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Τις αμέσως προσεχείς μέρες  ο ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας θα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για την συγκεκριμένη απόφαση.

..pdf..Απόφαση

 

 

 

επιστροφή