Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Το εργαλείο ενεργειακής αυτοαξιολόγησης 3ΕΜΤ Tool είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, από το ΚΕΠΑ 04/08/2016

Το εργαλείο ενεργειακής αυτοαξιολόγησης 3ΕΜΤ Tool είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, από το ΚΕΠΑ

Το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο συμμετοχής του ως επικεφαλής εταίρος στο έργο EISS της Ε.Ε. ενημερώνει τις επιχειρήσεις της χώρας ότι είναι πλέον στη διάθεσή τους και στην Ελληνική γλώσσα, το νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας 3ΕΜΤ Tool. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την  αυτοαξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και οικο-καινοτομίας επιχειρήσεων, το οποίο έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε άλλες έξι χώρες της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα το 3ΕΜΤ Tool, προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λάβουν κατά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, μια Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmark Report) η οποία θα παρουσιάζει τη «θέση» τους αναφορικά με τα ερωτήματα που απαντήθηκαν τόσο κλαδικά (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), όσο και συνολικά συγκριτικά με όλες τις επιχειρήσεις που το έχουν συμπληρώσει.

Η έκθεση αυτή αποτελεί μια ιδανική βάση για το σχεδιασμό μελλοντικών μέτρων ενίσχυσης της οικο-ενεργειακής αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Το ερωτηματολόγιο 3ΕΜΤ Tool χωρίζεται σε 5 ενότητες (Γενικά Στοιχεία, Κατάσταση, Διαχείριση Ενέργειας, Αυτοαξιολόγηση και Μελλοντικές Προοπτικές). Στην αρχή της κάθε ενότητας, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που ακολουθούν, καθώς και για τα απαιτούμενα έγγραφα που θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις-χρήστες του εργαλείου, ώστε να μπορούν εύκολα να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το 3ΕΜΤ Τοοl και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο. Καμπούκο Δημήτριο, στο τηλέφωνο 2310-480000 (εσωτερικό 157), σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

  • Εργαλείο 3EMT Tool
  • Περισσότερα για το έργο EISS

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 68094

επιστροφή